سایت سازمان سرمایه گذاری خارجی در تهران

About This Project

وبسایت سازمان سرمایه گذاری خارجی در تهران، از مجموعه سازمان های اداره مالیات و دارایی تهران است که در تابستان 1396 درخواست طراحی سایت را به ما داد هرچند تمایل به کار برای سازمان ها نداشتیم چرا که کار با سازمان های دولتی بسیار وقت گیر و پرچالش است چرا که تصمیم سازی در نهادهای دولتی به صورت عادی دچار بحران است چه برسد که به صورت مداوم اشخاص تصمیم ساز در آن ها تغییر می کند اما علاقه ما برای سهمی در توسعه کشور داشتن حداقل با طراحی یک وبسایت حرفه ای برای این سازمان موجب شد قبول کنیم 6 ماه سرو کله زدن با انواع بخش های آن موجب شد تا سایت را تا جایی که امروز شاهد آن هستید پیش ببریم و دو سایت انگلیسی و فارسی آن را بالا بیاوریم اما همچنان بخش تصمیم ساز این نهاد تصمیم نهایی را برای بارگذاری مطالب نداده و این سایت تا این تاریخ (17 بهمن 1396) به طور کامل قرار نداده اما ما بخش های مختلف آن را طبق نیازهای آنان تا جایی ساختار سایت و مطالب آن اراده شده بود بارگذاری شد

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
تعرفه طراحی سایت, سایت سازمانی, طراحی سایت, قیمت طراحی سایت, نا-هنر, نمونه سایت سازمانی, نمونه طراحی سایت