وبسایت شرکت دانش بنیان HIS

  • قیمت طراحی سایت شرکت دانش بنیان

About This Project

شرکت دانش بنیان راه حل تیز هوش برتر (HIS) در سال 1392 تاسیس شد و با بهره بردن از دانش متخصصین ایرانی داخل و خارج از کشور در زمینه ی هوشمند سازی کشور، شهر و خانه به فعالیت مشغول است وبسایت این شرکت دانش بنیان به منظور معرفی محصول جدید آنها آیفون صوتی تصویری راه اندازی شده است این شرکت در حال تهیه مطالب بیشتر و بارگذاری آن در وبسایت خود است این وبسایت سه سال پیش طراحی شده بود و در بهار 97 به درخواست مدیرعامل بازطراحی شد.

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
تعرفه طراحی سایت, راه اندازی وبسایت, راه اندازی وبسایت شرکتی, سایت معرفی محصول, طراحی سایت شرکتی, قیمت طراحی سایت شرکتی