فروشگاه اینترنتی رابو

About This Project

فروشگاه اینترنتی رابو، فروشگاه محصولات دکوری است این فروشگاه که هم به صورت غیرمجازی و مجازی فعالیت دارد از فروردین سال 1396 کار خود را با راه اندازی وبسایت آغاز کرد این وبسایت در زمستان 1395 توسط گروه نا-هنر راه اندازی شد. این فروشگاه پس از طراحی و راه اندازی ابتدایی اش یعنی ایجاد صفحات و ساختار و اتصال به درگاه پرداخت و قرار گرفتن منوها و افزودن چند محصول به صورت نمونه تحویل کارفرما داده شد و در ادامه توسط ادمین های آن محصولات بیشتری به آن افزوده شد و اکنون از سایت های پرتوان در زمینه سفارش گیری و ارسال مطلوب با پرداخت آنلاین است.

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
تعرفه قیمت سایت فروشگاهی, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, سایت رابو, سایت فروشگاهی, طراحی سایت, طراحی سایت فروشگاهی, قیمت سایت فروشگاهی, قیمت طراحی سایت, گروه نا-هنر