فروشگاه اینترنتی دیدعکس

About This Project

فروشگاه اینترنتی دیدعکس، فروشگاه محصولات عکاسی، فیلمبرداری و نور است. فروشگاه اینترنتی دیدعکس که هم به صورت غیرمجازی و مجازی فعالیت دارد در آبان 97  توسط گروه نا-هنر راه اندازی شد. این فروشگاه پس از طراحی و راه اندازی ابتدایی اش یعنی ایجاد صفحات و ساختار و اتصال به درگاه پرداخت و قرار گرفتن منوها و افزودن چند محصول به صورت نمونه تحویل کارفرما داده شد و در ادامه توسط ادمین های آن محصولات بیشتری به آن افزوده شد و اکنون از سایت های پرتوان در زمینه سفارش گیری و ارسال مطلوب با پرداخت آنلاین است.

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
تعرفه قیمت سایت فروشگاهی, راه اندازی فروشگاه اینترنتی, سایت فروشگاهی, طراحی سایت, طراحی سایت فروشگاهی, فروشگاه دیدعکس, قیمت سایت فروشگاهی, قیمت طراحی سایت, گروه نا-هنر