طراحی سایت گردشگری مکانبین

About This Project

پرتال گردشگری مکانبین در سال 1391 راه اندازی شد که شامل 18 استان کشور است و از سایت های حرفه ای در زمینه گردشگری است که در سال 1393 نیز در جشنواره وب ایران برگزیده مردمی شاخه گردشگری و سفر در جشنواره وب ایران شد این پرتال نمونه ای وبسایت های شبکه ای ایران است بدین معنا که شامل یک پرتال و 18 سایت زیرمجموعه است که در هر یک به طور اختصاصی یک استان با انتخاب شهرهای آن در دسترس است. این نمونه سایت گردشگری تهران از مجموعه 18 استان است

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
پرتال گردشگری, تعرفه طراحی سایت, سایت گردشگری مکانبین, طراجی سایت گردشگری, طراحی و راه اندازی سایت, قیمت طراحی سایت