طراحی سایت برای استاد دانشگاه

About This Project

در سال 1399 وبسایتی را برای پروفسور کوروش کیانی راه اندازی کردیم که در سایت این استاد دانشگاه کورس‌های آموزشی، مشخصات دانشجویان مقاطع مختلف ایشان به همراه معرفی و… قرار داده شده است.

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
تعرفه طراحی سایت, سایت دانشگاهی, طراحی سایت اساتید دانشگاه, طراحی سایت برای استاد دانشگاه, طراحی سایت شخصی, قیمت طراحی سایت, قیمت طراحی سایت برای استاد دانشگاه, قیمت طراحی سایت شرکت