سایت شرکت هومپا

About This Project

شرکت هومپاہ سازه پارس شرکتی در زمینه صنایع فلزی است این شرکت با تولید انواع قطعات فلزی اتوبوس فعالیت خود را بعنوان یکی از تامین کنندگان قطعات شرکت عقاب افشان در تولید اتوبوس ها داخل و خارج شهری ادامه می دهد. در تابستان سال 1396 این شرکت درخواست راه اندازی وبسایت خود را به گروه نا-هنر ارائه داد و ظرف مدت یکماه وبسایت به آنها تحویل گردید هرچند این سایت به خاطر نداشتن محتوای از پیش آماده شده 3 ماه بعد سایتش را معرفی کرد.

Date
Category
طراحی وبسایت
Tags
تعرفه سایت شرکتی, تعرفه طراحی سایت, طراحی سایت, طراحی سایت شرکتی, قیمت طراحی سایت, قیمت طراحی سایت شرکتی